ANYAGMOZGATÓ TAGOZAT

Bérelhető reklámfelület

Részletekért kérjem hívjon a +36 70 774 0674 -es telefonszámon,

vagy

írjon a daruexpert kukac daruexpert.hu email címre.

Hírek

Sváb János Mérnök újság - 2020

Száz éve született Dr. Sváb János (1920-2007) a magyar Mérnöki Kamara alapító tagja , az Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók Szakmai Tagozatának elnöke,  aki 1956-ban a BME forradalmi bizottságának is tagja volt.

 

Diplomáját 1943-ban, mint „c” tagozatos (mezőgazdasági) gépészmérnök kapta, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, de pályáját, már korábban, -amit mindig büszkén emlegetett-, a Vízgépek és Emelőgépek Tanszéken Patyi bácsi (Dr. Pattantyús Ábrahám Géza professzor) mellett, mint a „százlábúak” (demonstrátorok, tanársegédek) egyike, a gépészkaron kezdte, majd a villamos karon folytatta, s a közlekedési karon fejezte be.

Iparral való kapcsolata az Esső és Társa felvonós céggel kezdődött és a felvonóktól élete végéig nem szakadt el. Szakvéleményeket és tanulmányokat készített, bírósági szakértésekben fejtette ki álláspontját, és aktív volt a szabványosítás területén is. Elméleti munkáiban mindig megjelentek az ipari tapasztalatok, s gyakorlati tanácsaiban az elméleti ismeretek. Mindig, mindenhol, ezekben is tanított.

Tanított az ipari továbbképző tanfolyamokon, és részt vett az ipari tanulók szakmai versenyének zsűrijében csak úgy, mint a felvonószakértők vizsgabizottságában. Folyamatosan kivette részét a szakmai közéletből mind a szakcikkek írásával, mind a szakmai rendezvényekbe való bekapcsolódással, előadások tartásával. Közvetlen emberi kapcsolatot épített ki kollegaival és tanítványaival, szakmunkásoktól az akadémikusokig. Ugyanakkor tisztes távolságot tartott a hatalomtól, s az ahhoz dörgölődzőket csöndes derűvel viselte.

Tagja volt a Gépipari Tudományos Egyesületnek, ahol az Anyagmozgatási Szakosztálynak tizenöt évig elnöke is volt.

Alapító tagja volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület felvonó munkabizottságának (1968), s annak rendezvényein folyamatosan, évente 8-10 alkalommal részt is vett.

A Magyar Mérnöki Kamarának már az egyletként való megalakulásától tagja, majd az Anyagmozgatógép, Építőgép Felvonó Tagozat megalakulásakor annak elnökévé választották. Ezt a tisztséget nyolcvan éves koráig, lemondásáig közmegelégedésre töltötte be.

Mindig igazságra, tisztességre törekvő, s a szakmánk haladásáért mindent megtevő, széles műveltségű szakember volt. Tagja volt 1956-ban a Budapesti Műszaki Egyetem forradalmi bizottságának, s ennek ellenére, 1962-ben megszerezte a műszaki tudományok kandidátusa fokozatot. Az „Örvényszivattyúk áramlási viszonyainak vizsgálata és a veszteségek elemzése” című értekezése eredményeként 1963-ban tanszékvezető egyetemi tanár lett a Géptan tanszéken, és még dékán helyettesnek is kinevezték a Villamosmérnöki Karon.

Igazságérzetétől vezérelve csatlakozott azoknak az oktatóknak a köréhez, akik anyagilag támogatták azokat a diákokat és fiatal oktatókat akik szabadidejükben matematikát és fizikát oktattak az egyházi iskolába járó fiataloknak, hogy a világnézetük miatt ért hátrányos megkülönböztetésüket, kiváló felvételi teljesítményükkel le tudják győzni, és bekerülhessenek az egyetemre. Ezt a tevékenységet a hatalom államellenes összeesküvésnek minősítette és bírósági eljárást folytatott a résztvevők ellen.!

Az enyhültebb idők jeleként nem mindenki kapott börtönbüntetést, így ő sem, lévén, hogy a vádpontokat nem tudták bizonyítani, de „biztos, ami biztos” elv alapján tanszékvezetői megbízását visszavonták és áthelyezték a Gépész Kar Emelőgépek és Szállítóberendezések Tanszékre. Itt a kor szokása szerint egy ideig csak munkavédelmet oktathatott. ( Dr Taky Ferenc professzor mint a forradalmi tanács elnökét a BME-ről természetesen eltávolítottak, de ebben az időben már szintén munkavédelmet oktathatott igaz csak vidéken Veszprémben). Az már Sváb professzor úr felkészültségére, egyéniségére és előadói képességeire volt visszavezethető, hogy a „nem kötelező bejárás” ellenére, a szombaton reggel 8-10 óra között (!) tartott órái élénk érdeklődés mellett folytak, pedig ő maga mondta, hogy „ezt a tárgyat könyvből is meg lehet tanulni”!

Teljes életet élt. Hűséggel hazájához, a szakmájához, hűséggel családjához és egyházához. Soha nem volt a kommunista párt tagja.

Feleségével, Éva nénivel 60 évig éltek együtt boldog házasságban, s nevelték fel együtt három gyermeküket. Külön büszkeséggel töltötte el János fia géptervezői és egyetemi oktatói sikere, amiben szakmai és pedagógiai munkásságának töretlen folytatását látta. Családcentrikus nevelési elveit igazolta vissza, nyolc unokájának megszületése. Sorsa különös ajándékának tekintette, hogy megélhette első hat dédunokájának születését is.

Ennek az áldásos és követésre méltó életnek az elismerését nem állami kitüntetések jelzik, hanem az emlékező család népes volta, valamint a kollegák által adományozott díjak, mint a Magyar Mérnöki Kamara Zielinszki Díja, és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Nagydíja.

              A hálásan emlékező tanítványok és munkatársak nevében:

Némethy Zoltán  és dr. Kása László

Bérelhető reklámfelület

Részletekért kérjem hívjon a +36 70 774 0674 -es telefonszámon,

vagy

írjon a daruexpert kukac daruexpert.hu email címre.